Joomla Template by Create a Website

Zpráva dne

Dnes jsme se dověděli, že škola získala dotaci MŠMT ČR na přístavbu MŠ. Věříme, že se výběrová řízení na dodavatele a zhotovitele rozběhnou co nejdříve a vše budce probíhat "hladce", abychom co nejdříve mohli nové prostory využívat pro naše žáky. :-)