Joomla Template by Create a Website

Proč ráda chodím do školy ?

Naše škola v Sedlci je skvělá.Nikdy se tu nenudíte. Je tak akorát velká, abychom se všichni dobře znali. Je tu spousta lidí, které máme rády. Chodíme hodně na výlety, jezdíme do divadel a kin. Naposledy jsme viděli divadelní představení : " Příběhy veverky Zrzečky".

Jsou tady velmi hodné paní učitelky, které nám věnují spoustu svého volného času. Vždycky něco vymyslí, co nás baví. Máme tady velký výběr kroužků : anglický jazyk a konverzace, dovedné ruce, pohybové hry, sportovní hry, tenis. Angličtinu se mohou učit i malé děti z mateřské školy. Na kroužku dovedných rukou jsme v lednu vyráběli dárečky pro naše nové prvňáčky. Moc jsme se snažili, aby se jim líbily.

Při vyučování nesedíme celý den jen v lavicích, ale hrají se hry na koberci a na počítačích si procvičujeme různé předměty. V každé třídě je kobereček a knihovna, kde si můžeme najít spoustu informací, které nás zajímají a které potřebujeme při vyučování. Na nástěnkách vystavujeme slohové práce a obrázky.

Většinou tak dvakrát za rok jezdíme na celodenní výlety, při kterých poznáváme zajímavá místa České republiky. Každoročně jezdíme na výlet do ZOO v Plzni, chodíme dávat v zimě jídlo zvířátkům ke krmelci, tradici má naše besídka v prosinci a na závěr školního roku.

Ve školní družině máme vše, nač si vzpomeneme. Na školní zahradě máme průlezky, houpačky, hřiště a tak nám čekání na rodiče rychle uteče.

 

Marika Holubová a Hana Haláková

žákyně 5.třídy ZŠ Sedlec