Joomla Template by Create a Website

Zápis do MŠ v Sedlci

  1. Ve dnech 3. – 5. 5. 2017 v době mezi 10. a 11. hodinou si rodiče mohou přijít vyzvednout zápisový lístek, případně jej stáhnout z webových stránek školy a toto škole elektronicky oznámí na e-mailové adrese.

Dne 16. 5. 2017 od 13 do 16 hodin poté proběhne zápis Vašich dětí, na který již přinesete vyplněné zápisové listy.

včetně pokračování přihlášky!!!

  •  *Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
  •  *Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu.