Joomla Template by Create a Website

Pravidla příchodu a odchodu do mateřské a základní školy ve školním roce 2017/18

Vážení rodiče, v nastávajícím školním roce bude realizována přístavba mateřské školy, což s sebou přináší zvýšené nároky nejen na nás, ale i na Vás, rodiče žáků. Zcela uzavřen bude vchod na školní zahradu od mateřské školy. Žáci základní školy a mateřské školy třídy Berušek budou do školy chodit hlavním vchodem. Zde bude umístěna šatna pro mateřskou školu a botníky školy základní.

Vzhledem k těmto skutečnostem (šatna mateřské školy, třídy Berušek a šatna – botníky celé základní školy se budou nacházet v těsné blízkosti v přízemí školy), je nutné vytvořit přesná pravidla a ta bez výjimek dodržovat. Jen tak budeme moci zajistit bezpečí všech našich žáků.

 

Co z toho vyplývá pro žáky a rodiče v MŠ?

Žáci třídy Berušek budou nastupovat v době od 6.00 do 7.40 hodin. Zároveň žádám všechny rodiče Berušek, aby dohlédli na úklid věcí svých dětí, jelikož přes prostory šatny MŠ budou následně přicházet žáci školy a také se přes ně budou pohybovat paní kuchařky.

Žáci třídy Včelek – nástup

V 7.45 hodin bude budova školy otevřena pro žáky základní školy a pokud by se zde zdržovalo Vaše dítě, mohlo by dojít k jeho úrazu.

Vyzvedávání dětí po obědě je v době od 11.50 do 12.10 hodin. Poté budou chodit žáci ze školy na oběd a budou se pohybovat přes šatnu MŠ, což by opět znamenalo zvýšené nebezpečí pro Vaše děti.

Odpolední vyzvedávání dětí po 14.hodině by mělo být již bez omezení, pochopitelně se zvýšenou opatrností.

Jaká opatření čekají žáky a rodiče ZŠ?

Žáci ZŠ navštěvující ranní družinu přijdou do školy nejpozději v 7.15 hodin. Pro všechny ostatní žáky se škola bude otevírat v 7.45 hodin a uzamykat v 8.00 hodin. V rozmezí těchto 15 minut je nutné, aby žáci přišli do školy, ve slušnosti se přezuli, uklidili si své boty do botníku a odešli do svých učeben.

Na oběd odcházejí žáci nejdříve ve 12.15 hodin, jelikož vyučování končí ve 12.10 hodin. Na oběd je vede vychovatel/ka, která za ně zodpovídá. Žáci končící déle půjdou na oběd se svým učitelem, který je také za bezpečí žáků odpovědný. Po obědě se žáci ŠD přemístí zpět do učebny a žáci, kteří odcházejí domů nebo na zájmové kroužky neprodleně opustí školní budovu.

Jedině bezpodmínečné dodržování těchto pravidel nám pomůže překlenout následující školní rok v relativní pohodě a bez újmy na zdraví. Děkuji za pochopení a dodržování těchto pravidel.