Joomla Template by Create a Website

Přístavba školy

Vážení rodiče,
v úterý 19. 9. 2017 byla definitivně předána stará přístavba MŠ a část školní zahrady stavební firmě STAFIS-KT, která má realizovat přístavbu školy.
Zpočátku budou kontrolní dny na stavbě probíhat každých 14 dní, později každý týden. Těchto dnů se budou účastnit stavební dozor pan Miloš Nováček, ing. arch. Pavla Burešová, majitel firmy STAFIS-KT Ing. Libor Smolík a hlavní stavbyvedoucí firmy, zástupce města – stavební technik ing. Ivo Rada, vedení města a alespoň jednou měsíčně bych měla být přítomna i já.
Následující dny a týdny budou z hlediska chodu školy a prací na zahradě školy, včetně prací bouracích, pravděpodobně nejnáročnější pro nás, naše žáky a pochopitelně i pro Vás, rodiče.
Předem Vám všem moc děkuji za pochopení.
S pozdravem Anna Císařová