Joomla Template by Create a Website

Výsledky přijímacího řízení do základní školy pro školní rok 2017/18

Č.j. 08/17 

Vážení rodiče, předkládám Vám výsledky přijímacího řízení do základní školy na základě řádného zápisu ze dne 4. 4. 2017 a dodatečného zápisu ze dne 25. 4. 2017 v Základní škole a mateřské škole Starý Plzenec, Sedlec 81. 
Registrační číslo 
Přijat ANO/NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
10 
ANO 
11 
ANO 
12 
ANO 
13 
ANO 
14 
ANO 
15 
ANO 
16 
ANO 
17 
ANO 
18 
ANO   * na základě doplnění podkladů o vyjádření školského poradenského        zařízení a specialisty 
19 
ANO 
20 
ANO 
21 
ANO 
22 
ANO 
23 
ANO 
 
Sedlec 26 .4. 2017       Mgr.Císařová Anna, řed.školy 

 
Vážení rodiče,  
všechny Vaše děti byly u zápisu moc šikovné a již se na ně ve škole těšíme. 
Před nástupem do školy v září postačuje připravit pomůcky, které jste obdrželi na seznamu pomůcek pro 1.ročník a především vhodnou obuv na TV ( z důvodu bezpečnosti dětí nejlépe sálovou obuv s medovou podrážkou) a  přezůvky (bačkory plné – takové, aby se nevyzouvaly. Přezůvky  bez paty, popřípadě jen s páskem jsou nebezpečné!).  
Ostatní se vytříbí během září, obvykle ale děti nepotřebují nic jiného. 
Stejně jako v MŠ prosím, aby všechny pomůcky, oblečení  i přezůvky jste dětem podepsali. 
Pokud byste cokoli potřebovali, můžete se na mne obrátit osobně nebo prostřednictvím učitelek MŠ. 
S pozdravem  
Anna Císařová