Joomla Template by Create a Website

Informace pro rodiče dětí z MŠ:

Vážení rodiče, 
žádáme vás o včasný příchod dětí do MŠ.
Třída Berušky do 7:45 hod.
Třída Včeličky do 8:00 hod.
Příchodem déle, narušujete program MŠ. 
Pokud máte dítě v MŠ i ZŠ, snažte se dodržovat čas 7:45 hod.
Děkujeme