Joomla Template by Create a Website

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace

V Sedlci dne 2. 5. 2019

 ROZHODNUTÍ 

Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 rozhodla takto:

Číst dál: Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Nabídka kroužků ZŠ 2018/19

Cena školních kroužků je 400 Kč za pololetí. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 žáků. Kroužky probíhají od začátku října do konce května. Odhlašování a nové přihlašování je možné pouze v pololetí.

Formulář ke stažení zde.

Číst dál: Nabídka kroužků ZŠ 2018/19

Hygiena

V průběhu ZÁŘÍ vybíráme 300,- Kč na žáka na hygienické potřeby.

Výsledky přijímacího řízení do základní školy pro školní rok 2018/19

Č.j. 10/18

Vážení rodiče, předkládám Vám výsledky přijímacího řízení do základní školy na základě řádného zápisu ze dne 11. 4. 2018 v Základní škole a mateřské škole Starý Plzenec, Sedlec 81.

Číst dál: Výsledky přijímacího řízení do základní školy pro školní rok 2018/19

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ SEDLEC

SE KONÁ VE STŘEDU
11. DUBNA 2018 OD 14 DO 16,30 HOD.

ZAPISUJÍ SE DĚTI NAROZENÉ
OD 1. 9. 2011 DO 31. 8. 2012.

RODIČE PŘINESOU K ZÁPISU:
VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK
RODNÝ LIST DÍTĚTE
OBČANSKÝ PRŮKAZ