Joomla Template by Create a Website

Desatero budoucího prvňáčka

.....

 

1.   ZNÁM SVÉ JMÉNO A ADRESU, ZNÁM TAKÉ JMÉNA SVÝCH SOUROZENCŮ A RODIČŮ

2.   POUŽÍVÁM KOUZELNÁ SLOVÍČKA – PROSÍM, DĚKUJI – A ZDRAVENÍ MI TAKÉ NEČINÍ PROBLÉMY

3.   UMÍM SE SÁM OBLÉCI, ZAVÁZAT SI TKANIČKY A POZNAT SI SVÉ VĚCI

4.   DODRŽUJI PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY

5.   UMÍM ZAZPÍVAT PÍSNIČKU A ŘÍCI KRÁTKOU BÁSNIČKU

6.   POZNÁM BARVY A GEOMETRICKÉ TVARY

7.   HRAVĚ ZVLÁDNU POČÍTÁNÍ DO DESETI

8.   PŘI KRESLENÍ SPRÁVNĚ SEDÍM A DRŽÍM TUŽKU

9.   UMÍM NASLOUCHAT, KDYŽ MI MAMINKA NEBO NĚKDO JINÝ VYPRÁVÍ NEBO ČTE POHÁDKY A DOKÁŽU SI S NÍ O TOM POVÍDAT

10. TĚŠÍM SE DO ŠKOLY NA PANÍ UČITELKU A NA NOVÉ KAMARÁDY   

 

 

 

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Vážení rodiče,

V případě jakýchkoli pochyb či nejasností ohledně připravenosti vašeho dítěte na školní docházku se prosím obraťte s žádostí o radu na paní učitelky MŠ, které vaše děti dobře znají a zároveň mají přehled o požadavcích školy na školní zralost.

 

V případě, že byste měli zájem o odklad školní docházky pro vaše dítě, bezodkladně se objednejte na vyšetření do PPP (pedagogicko-psychologické poradny) Plzeň, Částkova, případně do Pedagogického centra, které jako školská poradenská zařízení jsou oprávněny vydat závazné stanovisko dle požadavků školského zákona. Pokud tak učiníte okamžitě, budete objednaní nejpozději do dvou měsíců a tudíž v době zápisu (popřípadě v rozhodné době) byste měli již mít nějaké stanovisko.