Joomla Template by Create a Website

Organizace začátku školního roku 2017/18 v ZŠ Sedlec

Prvním školním dnem nastávajícího školního roku je pondělí 4. září 2017. Sejdeme se výjimečně v 8,15 hodin v tělocvičně školy. Žáci přijdou bez školní aktovky, přinesou si pouze podepsané přezůvky.

Po slavnostním přivítání odejdou žáci na cca ½ hodiny se svými učiteli do tříd, kde bude provedena kontrola docházky a obdrží přihlášku do ŠD a ke školnímu stravování. Tento den také předem nahlásí, zda se již 5. září bude ve škole stravovat (prosím, informujte své děti, zda půjdou či nepůjdou v úterý na oběd). Poté mohou odejít se svými rodiči, popřípadě samotní domů.

První školní den probíhá pouze přihlašování do ŠD, ta se stejně jako výuka rozbíhá od druhého školního dne.

První dva dny výuky (úterý, středa) se žáci 1. ročníku budou učit jen první dvě hodiny (do 9.55 hodin). Poté žáky odvede třídní učitelka do ŠD nebo je předá rodičům před školou. Druhý den přijdou žáci do školy s aktovkou. V ní budou mít penál, razítko, ubrousek, svačinu, pití. Také si přinesou podepsaný cvičební úbor, na který dostanou tašku s logem školy. Dále přinesou kufřík s pomůckami na VV a PČ, samozřejmě také podepsaný.

Další dny se učíme stejně jako ostatní ročníky dle rozvrhu hodin.