Joomla Template by Create a Website

Nabídka zájmových kroužků ZŠ Sedlec 2017/18

Cena každého kroužku v ZŠ Sedlec činí 400 Kč za pololetí.

Kroužky začínají v říjnu a probíhají do konce května.

Název kroužku:

ANGLIČTINA (pro žáky 1. ročníku)
Pondělí 13.15 – 14.00 h
Vyučující + charakteristika kroužku:
Hana NEKOLOVÁ Angličtina hravou formou – písničky, 
básničky…. Základní témata.

VÝTVARNÝ S KERAMIKOU (1. – 2. ročník)
Úterý 14.00 – 15.00 h
Vyučující + charakteristika kroužku:
Lucie MEDOVÁ

SLUNÍČKO (pro žáky 1. ročníku)
Středa 13.15 – 14.00 h
Vyučující + charakteristika kroužku:
Helena MALÁ Zábavné pohybové aktivity a hry, 
čtení pohádkových příběhů, osvojování si jógových pozic hravou formou – to vše propojené s kreslením, tvořením a relaxací.__
POZOR: maximální počet 15 žáků

MÍČOVÉ HRY (3.-5.ročník)
Středa 14.00 – 14.45h
Vyučující:
Michal VOTŘEL

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
1 x za 14 dní
Středa 17 - 19h
Vyučující:
Martin KŮS

ANGLIČTINA (2.-3.ročník)
Čtvrtek 13.00 – 13.45 h
Vyučující + charakteristika kroužku:
Emanuela VÁVROVÁ Angličtina hravou formou – písničky, 
Básničky, dramatizace…. Základní témata.

VAŘENÍ (3. – 5.ročník)
Čtvrtek 13.30 – 14.30h
Vyučující + charakteristika kroužku:
Roman CÍSAŘ
Základy stolování a příprava jednoduchého
pohoštění studené i teplé kuchyně.

DRAMATICKÝ KROUŽEK (3.-5.ročník)
Čtvrtek 15.00 – 16.00 h
Vyučující:
Lucie MEDOVÁ